Rekisteriseloste ja tietosuoja


Arktikavirolahti.fi:n asiakastiedot tallennetaan asiakas- ja markkinointirekisteriimme henkilötietolainsäädännön puitteissa. Tiedot säilytetään järjestelmässämme ja henkilötietoja käytetään asiakkaan informoimiseksi varattuun matkaan liittyvissä asioissa sekä markkinoinnissa. Yhteistyökumppaneillemme (laiva-/bussiyhtiöt) luovutetaan vain kunkin tahon tarvitsemat tiedot. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, muutoin kuin edellä sanotussa tarkoituksessa ja Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Arktikavirolahti.fi:ssa kerättävien asiakkaiden tiedot perustuvat Suomen lakiin henkilökohtaisista tiedoista (523/99) 10§.

Rekisterin ylläpitäjä
Virolahden kunta / Matkailutoimi, Opintie 4, 49900 Virolahti matkailu@virolahti.fi

Rekisterin nimi
Arktika-päivien asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin tarkoitus
Asiakkaiden tiedot ovat välttämättömiä matkajärjestelyiden, asiakaspalvelun ja
markkinoinnin toteuttamiseksi, asiakkaan informoimiseksi varattuun matkaan
liittyvissä asioissa sekä markkinoinnissa. Asiakastietoja kerätään myös tilastoinnin tarkoituksessa.

Kerättävien tietojen sisältö

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • matkapuhelinnumero
 • varaustiedot
 • asiakkaan lupa markkinoinnin toteuttamiseen
 • mahdolliset erikoisruokavaliot / ruoka-aineallergiat, mahdolliset liikkumarajoitteet
 • tiedot asiakkaan tilaamista palveluista
 • asiakaspalautteiden käsittelyä varten matkan tapahtumatiedot

Asiakastietojen lähteet
Asiakastietoja kerätään asiakkaan tekemän varauksen yhteydessä, asiakaspalautteista ja hänen luvallaan toteutetun markkinoinnin yhteydessä. Asiakas antaa matkavarauksen yhteydessä matkustajien tiedot omalla ja toisten matkustajien suostumuksella.

Markkinointirekisterin lähteenä myös muut yhteistyökumppanit kuten ryhmänkerääjäasiakkaat.

Virolahden matkailutoimi pidättää oikeuden evästeiden käyttöön arktikavirolahti.fi –sivustolla nimettömän asiakastiedon keräämiseen sivuston toimintojen ja käytettävyyden kehittämisen sekä uudelleen markkinoinnin tarkoituksissa.

Asiakastietojen säännönmukainen luovuttaminen
Yhteistyökumppaneillemme (laiva-/bussiyhtiöt, ruokapalvelujen tuottajat) luovutetaan vain kunkin tahon tarvitsemat tiedot matka- ja retkijärjestelyjen toteuttamista varten. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä sanotussa tarkoituksessa ja Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Virolahden kunnan matkailutoimi ei siirrä matkustajien tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Tietoturva
Arktikavirolahti.fi ja Arktika-päivien ilmoittautumisjärjestelmänä käytetty
Google Forms-järjestelmä on SSL-suojattu (Secure Sockets Layer) ja kaikki tieto
on teknisesti suojattu. Tietojen käsittely tapahtuu vain admin-oikeuksien
omaavan tahojen toimesta (tekninen ylläpito, myyntikanavan operaattori), joilla
on oikeus hallinnoida tietoja ylläpidollisista tai operatiivisista syistä. Virolahden
matkailutoimen henkilökunta kirjautuu eri järjestelmiin henkilökohtaisin
käyttäjätunnuksin ja salasanoin.


Tietosuojan vaarantuessa ilmoitamme siitä asetuksen asettaman aikarajan puitteissa viranomaiselle sekä rekisteröidyille. Tietoturvamme ja toimintamme kuitenkin pyrkii näiden tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja välttämiseen. Toiminnallamme varmistamme asiakkaittemme oikeuksien toteutumisen, tietojen turvaamisen niin tietosuoja-asetusten kuin muiden säännösten kannalta.


Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus pyynnöstä saada tietää mitä tietoja hänestä on henkilörekistereissä
 • Oikeus pyynnöstä saada oikaista omat henkilörekisteritiedot
 • Oikeus pyynnöstä saada poistaa markkinointi- sekä asiakasrekisteritiedot lainsäädännön sallimissa rajoissa
 • Oikeus pyynnöstä saada estää markkinointiprofiloinnin käsittely henkilötiedoissa
 • Oikeus saada ilmoitus henkilötietoihin liittyvästä tietoturvaloukkauksesta

Henkilötietoja koskevat pyynnöt voi lähettää osoitteeseen info(a)arktikavirolahti.fi.